Optima EPR

anej jako osobna branża ekonomiczna, można wyróżnić tak zwane systemy informatyczne. System informatyczny jest to nic innego, jak zbiór powiązanych ze sobą

Optima EPR comarch erp optima

Znaczenie systemu informatycznego

Informatyka jest jedną z nowszych oraz zdecydowanie najprężniej rozwijających się dziedzin nauk ścisłych i technicznych. W ramach informatyki, pojmowanej jako osobna branża ekonomiczna, można wyróżnić tak zwane systemy informatyczne. System informatyczny jest to nic innego, jak zbiór powiązanych ze sobą