Krótka definicja z Wikipedii.

Centralne ogrzewanie Regulacjawynajem nagrzewnic

Działanie zaworu z głowicą: Innym przykładem regulacji lokalnej jest układ sterujący systemem grzewczym opartym na rozproszonych źródłach energii takich jak na przykład promienniki i nagrzewnice gazowe, gdzie na jednej hali kilka lub kilkadziesiąt urządzeń łączone działają w odniesieniu do kilku lub kilkunastu punktów wynajem nagrzewnic .

Widok do druku:

wynajem nagrzewnic